JuJuSuKaiSen

JUJUTSU
KAISEN CAFE

懐玉・玉折

開催期間
 • HARAJUKU 
  2023年8月10日(木)~10月8日(日)
 • SHINJUKU 
  2023年8月10日(木)~10月1日(日)
 • OSAKA 
  2023年9月15日(金)~10月22日(日)
 • NAGOYA 
  2023年8月10日(木)~10月8日(日)
JuJuSuKaiSen

JUJUTSU
KAISEN CAFE

渋谷事変

開催期間
 • SHIBUYA GEMS 
  2023年10月19日(木)~2024年1月21日(日)
 • SHIBUYA 109 
  2023年11月16日(木)~2024年1月21日(日)
 • OSAKA 
  2023年10月26日(木)~2024年1月28日(日)
 • NAGOYA 
  2023年10月26日(木)~12月17日(日)